2023 Almanya Göç Yasası Fırsat Kartı, AB Mavi Kart ve Öğrencilere Sunulan İmkanlar

Almanya, 2023 yılında yeni göç yasasıyla iş ve eğitim fırsatlarını genişletiyor. Fırsat Kartı adıyla sunulan bu yeni yaklaşım, nitelikli işçilere ve öğrencilere Almanya’da yaşama ve çalışma olanakları sağlamaktadır. Bu yazımızda, Fırsat Kartı’nın avantajları, başvuru süreci ve puanlama sistemine dair bilgiler sunarak, bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi anlatıyoruz.

Fırsat Kartı, başvuranların niteliklerine ve yaşamlarındaki birtakım faktörlere göre puanlandığı bir sistemle çalışmaktadır. Bu puanlama sistemi, başvuranların dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve aile durumları gibi faktörleri değerlendirmeye almaktadır. Yeni göç yasası, özellikle genç ve eğitimli bireylerin Almanya’ya göç etme şansını artırmaktadır.

AB Mavi Kartta da büyük kolaylıklar sağlanıyor. Maaş seviyelerinin düşürülmesiyle birlikte, daha fazla sayıda nitelikli işçi ve öğrenci Almanya’da iş bulma ve çalışma imkanına kavuşabilecek. İş değiştirme ve firma değiştirme süreçleri de daha kolay hale getiriliyor, böylece başvuranlar daha esnek ve rahat bir şekilde Almanya iş piyasasında yer bulabilecekler.

Dil okulu vizesine getirilen çalışma hakkı, öğrencilere ve dil öğrenenlere önemli bir avantaj sağlamaktadır. Dil okulu süresince haftada 20 saat çalışma hakkı tanıyan bu yeni düzenleme, öğrencilerin maddi anlamda kendilerine katkıda bulunma imkanı sunarak, Almanya’da yaşamaya uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Nitelikli işçilere ve öğrencilere tanınan iş arama ve tanıma hakkı, başvuranların Almanya iş piyasasında kendilerine uygun bir pozisyon bulmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, Fırsat Kartı’na başvuranlar 2 haftalık deneme süresi boyunca, işlerinde ve yaşamlarında deneyim kazanarak, Almanya’da başarılı olma şanslarını artırabilirler.

Fırsat Kartı puanlama sistemi, başvuranların başarı şansını artırmak için sürekli güncellenmektedir. Bu güncellemelerle birlikte, başvuranların yaş, yaşam deneyimi, aile durumu gibi unsurların daha adil ve kapsayıcı bir değerlendirmeye tabi tutulması amaçlanmaktadır.

Almanya’nın yeni göç yasasıyla beraber, daha fazla sayıda nitelikli birey ve aile Almanya’da yaşama ve çalışma fırsatlarından yararlanabilecektir. Özellikle yeni mezunlar, 40 yaş altındaki bireyler, sertifikalı zanaatkarlar ve dil veya üniversite öğrencileri bu yeni yasa ile büyük avantajlar elde edebilirler.

Fırsat Kartı’nın devrim niteliğindeki yaklaşımı, Almanca bilmeden veya üniversite bitirmeden göç etme hakkı tanıyor. Bu sayede, genç ve yetenekli bireyler eğitim ve iş olanaklarından yararlanarak Almanya’da yaşam şansını elde edebilirler. Ayrıca, ailelerin birlikte Almanya’ya yerleşme hakkı tanınarak, aile yaşantısının önemi vurgulanmaktadır.

Fırsat Kartı puanlama sisteminde İngilizce ve Almanca dil becerilerine göre puanlar verilmektedir. İngilizce C1 seviyesinde olanlara 1 puan, Almanca B1 düzeyinde olanlara 2 puan ve Almanca B2 düzeyinde olanlara 3 puan verilmektedir. Ayrıca, son 5 yılda 2 yıllık iş deneyimi olanlara 2 puan ve tam denkli veya yarım denklik yapanlara 4 puan verilmektedir.

Fırsat Kartı puanlama sistemi 2’ye göre ise, 35-40 yaş arasındakilere 1 puan, son 5 yıl içinde 6 ay Almanya’da yaşayanlara 1 puan, eşleri eğitimli olan ve Fırsat Kartı’na başvuranlara 1 puan ve 35 yaşından küçük olanlara 2 puan verilmektedir. İyi niyet mektubu artık iptal edilmiş olup, puan verilmemektedir.

Sonuç olarak, Almanya’nın yeni göç yasasıyla birlikte, Fırsat Kartı adıyla sunulan bu yeni yaklaşım, başvuranların dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve aile durumları gibi faktörleri değerlendiren bir puanlama sistemiyle çalışmaktadır. Bu sayede, daha fazla sayıda nitelikli işçi ve öğrencinin Almanya’da yaşama ve çalışma imkanına kavuşması hedeflenmektedir. Başvuru süreci ve puanlama sistemine dikkat ederek, siz de bu fırsatlardan yararlanma şansını yakalayabilirsiniz.

Fırsat Kartı: Almanya’ya Göç İçin Yeni Şanslar

 • Fırsat Kartı, çalışmak isteyenlere yeni şanslar sunuyor.
 • Almanya’da iş arama ve tanıma hakkı veriyor.
 • İş ararken ve dil okulundayken haftada 20 saat çalışma hakkı sağlıyor.
 • İki hafta deneme süresi veriyor.
 • En vasıfsız kişiye dahi 8 ay vize imkânı sağlıyor.
 • Aile üyelerine de yerleşme ve çalışma hakkı tanınıyor.

 AB Mavi Kart’ta Görülmemiş Kolaylıklar

 • Maaş seviyesi 58,500 Euro’dan 49,500 Euro’ya düşürülüyor.
 • Aranan mesleklerde (IT, teknik bilimler) maaş sınırı 45,600 Euro’dan 39,600 Euro’ya iniyor.
 • Yeni mezunlar, 39,600 Euro yıllık maaş teklifiyle gelebiliyorlar.
 • IT deneyimi olanlar, en az 3 yıl deneyimle lisans diploması olmadan da başvurabiliyor.
 • Süresiz sözleşme şartı kaldırılıyor; 6 aylık sözleşmeyle de yararlanılabiliyor.
 • İş ve firma değiştirme kolaylaşıyor.

Öğrencilere ve Dil Okullarına Gelen Kolaylıklar

 • Dil kursunda haftada 20 saat çalışma hakkı tanınıyor.
 • Dil kursunu başarıyla bitirenler için iş arama hakkı sağlanıyor.
 • İş bulanlar, oturum türünü değiştirme hakkına sahip oluyor.
 • Çalışma süreleri arttırılıyor; 1 yılda 280 gün (80 saat) ve 1 yılda 140 gün (169 saat) çalışma hakkı veriliyor.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine oturum izni hakkı tanınıyor.

 Kimler Almanya’ya Kolayca Gelebilir?

 1. Yeni üniversite mezunları.
 2. 40 yaş altında olanlar.
 3. Nitelikli işçiler.
 4. Sertifikalı zanaatkarlar.
 5. Dil ve üniversite öğrencileri.

Nitelikli aileler; ailelere daha fazla fırsat sunuluyor

Fırsat Kartı Devrimi ve Başvuru Süreci

 1. Almanca bilmeden göç etme hakkı tanınıyor, gençlere avantaj sağlanıyor.
 2. Üniversite bitirmeden göç hakkı; sertifika sahibi olmak yeterli.
 3. Aile birliğiyle Almanya’ya yerleşme hakkı tanınıyor.
 4. Eşi eğitimli olanlara ekstra puan veriliyor, karı-koca başvuruları kolaylaşıyor.
 5. Bloke hesap olmadan başvuru hakkı; iş bulma şartıyla sağlanıyor.
 6. Fırsat Kartı ile konsolosluk yorumları devre dışı kalıyor; konsolosluklar ret veremeyecek.

Fırsat Kartı Puanlama Sistemi ve Başvuruları Etkileme Şekli

2023 Almanya göç yasası kapsamında Fırsat Kartı için getirilen puanlama sistemi, başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İşte Fırsat Kartı puanlama sistemi ve başvuruları etkileyen faktörler:

 • İngilizce C1 seviyesinde dil becerisi olanlara 1 puan verilmektedir. Bu, başvuranın uluslararası iletişimde yeterli olduğunu gösterir ve Almanya’daki iş piyasasında avantaj sağlar.
 • Son 5 yıl içerisinde en az 2 yıllık iş deneyimi olanlar ve Almanca B1 düzeyinde dil becerisine sahip olanlar için 2 puan eklenmektedir. Bu, başvuranın iş deneyimi ve Almanya’da yaşamaya uyum sağlama kabiliyeti açısından değerli olduğunu gösterir.
 • Almanca B2 düzeyinde dil becerisine sahip olanlar için 3 puan verilmektedir. Bu, başvuranın Almanya’da yaşamak ve çalışmak için daha fazla dil becerisine sahip olduğunu gösterir ve başarılı entegrasyon için önemlidir.
 • Tam denklik veya yarı denklik sağlayan başvurular da 4 puan almaktadır. Bu, başvuranın eğitim ve niteliklerinin Almanya’daki iş piyasası ve eğitim sistemiyle uyumlu olduğunu gösterir.

Fırsat Kartı Puan Sistemi Genişlemesi ve Başvuru Sürecine Etkisi

Almanya’nın yeni göç yasasıyla birlikte, Fırsat Kartı puanlama sistemi daha da genişlemekte ve başvuru sürecine farklı şekillerde etki etmektedir. İşte bu genişlemeyle birlikte getirilen ek puanlama faktörleri:

 • 35-40 yaş aralığında olan başvuranlar için 1 puan verilmektedir. Bu yaş aralığındaki kişilerin deneyim ve yeteneklerinin Almanya iş piyasasında değerli olduğunu göstermektedir.
 • Son 5 yıl içinde en az 6 ay Almanya’da yaşayanlar için ekstra 1 puan verilmektedir. Bu, başvuranın Almanya’da yaşamaya ve kültüre uyum sağlamada daha başarılı olabileceğini gösterir.
 • Eğer başvuranın eşi de Fırsat Kartı’na başvurduysa ve eğitimliyse, başvuruya 1 ekstra puan eklenir. Bu, ailenin eğitim düzeyinin ve Almanya’daki iş piyasasına uyum sağlama potansiyelinin daha yüksek olduğunu gösterir.
 • 35 yaşından küçük olan başvuranlar için 2 puan eklenir. Bu yaş grubundaki kişiler, enerjik ve dinamik yapılarıyla Almanya iş piyasasına daha fazla katkıda bulunabileceklerini gösterir.
 • İyi niyet mektubu artık gerekmeyen bir unsur olduğundan, bu başlık altında puan verilmemektedir.
 • Fırsat Kartı yasasında zaman zaman küçük değişiklikler yapılabilir, ancak temel hükümler büyük ölçüde korunacaktır.

Fırsat Kartı Puanlama Sistemi Genişlemesi ve Almanya’ya Göç Fırsatları

Fırsat Kartı puanlama sisteminin genişlemesiyle birlikte, Almanya’ya göç etmek isteyenlerin başvuruları daha kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu yeni puanlama faktörleri, başvuranların yaş, yaşam deneyimi, aile durumu gibi unsurları da dikkate alarak, Almanya’ya göç sürecinde daha adil ve kapsayıcı bir değerlendirme sunar. Başvurularınızı hazırlarken bu puanlama sistemini dikkate alarak, Almanya’ya göç etme şansınızı artırabilirsiniz.

Daha pek çok hizmetimizden yararlanmak için firmamıza hemen ulaşabilirsiniz!

FIRSAT KARTI BAŞVURSU İÇİN TIKLAYIP FORM DOLDURUNUZ

0 531 504 36 09 

Diğer İş Ortaklarımız ;

www.doratercume.com

www.vizelazig.com

www.deutschstube.com

Çevrimiçi çeviri

7/24 – hızlı ve kolay

Kişisel Danışmanlık

Her zaman Yanınızdayız

image

Belgeni Yükle

Kısa sürede çevrilmesini istediğin belgeni sisteme yükle.

image

Fiyat Al

Belgeni yükledikten sonra editör ekibimiz en uygun fiyat teklifini verecektir.

image

Tercümen Hazır

Ödemenizi tamamladıktan sonra işlemler başlatılacak ve belgeniz teslim edilecek.

Anında Teklif Alın  Tercumix İletişim
  Bizi Arayın