2023Almanya'da Kalifiye İşçi Göçmenlik Yasası: Nitelikli İş Gücü İçin Yeni Fırsatlar

Almanya’nın yeni kalifiye işçi göçmenlik yasası, işverenlerin sektörlerindeki açık pozisyonları dolduramaması ve iş gücü açığının artmasıyla ortaya çıkan sorunu çözmeyi hedeflemektedir. Bu yasa, Almanya Federal Meclisi tarafından onaylanmış ve ülkeye daha fazla nitelikli işçi alımının önünü açmıştır. Bu makalede, Almanya’nın kalifiye işçi göçmenlik yasasının getirdiği yeni fırsatları ve reformları ele alacağız.

Almanya’da İş Gücü Açığı ve Yeni Yasaya İhtiyaç

Almanya, işverenlerin sektörlerindeki açık pozisyonları dolduramaması ve iş gücü açığının giderek artmasıyla karşı karşıyadır. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz yıl sektörlerdeki yaklaşık 630 bin açık pozisyon hala dolmamış durumdadır. Bu durum, Almanya’nın nitelikli işçi ihtiyacının karşılanamaması ve sosyal güvenliğin tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Almanya’nın iş gücü açığını kapatmak ve kalifiye işçilere daha fazla fırsat sunmak için yeni bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni Yasanın Hedefleri ve Reformları

Almanya Federal Meclisi’nin onayladığı yeni yasa, Almanya’yı vasıflı işçiler için cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, reformlar gerçekleştirilerek işverenlerin Almanya’yı tercih etmesi teşvik edilmektedir. Öncelikle, “Mavi Kart” kuralları gevşetilerek AB dışındaki ülkelerden gelen nitelikli işçilerin Almanya’ya yerleşmesi kolaylaşmaktadır. Ayrıca puana dayalı bir göçmenlik sistemi getirilerek iş arayanlar için yeni fırsatlar sunulmaktadır.

Mavi Kart ve İş Arayanlar İçin Yeni Fırsatlar

Yeni yasa kapsamında, AB dışındaki ülkelerden gelen nitelikli işçilere sunulan Mavi Kart alma şartları değişmektedir. İşe giriş için gereken maaş eşiği düşürülerek daha fazla kişiye Mavi Kart verilecektir. Böylelikle iş arayanlar Almanya’da çalışma imkanına sahip olacak ve ailelerini de yanlarına getirebilecektir. Mavi Kart sahipleri ayrıca AB’de daimi ikamet izni alma ve iş değiştirme gibi avantajlardan yararlanabilecektir. Bu reformlar, nitelikli işçilerin farklı alanlarda çalışabilmesine ve kendi becerilerini geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

Puanlı Vize ve Kriterler

 

Reformun bir parçası olarak Almanya, “Fırsat Kartı” veya “Chancenkarte” adı verilen bir puanlı vize uygulamasını başlatmayı planlamaktadır. Bu vize, iş arayan kişilere bir yıl boyunca Almanya’da iş arama imkanı sağlayacak ve iş gücüne katkıda bulunmalarına olanak tanıyacaktır. Başvuranların puanları, Almanca dil yeterliliği, yaş ve Almanya ile bağlantı gibi kriterlere göre belirlenecektir. Bu puanlı vize sayesinde nitelikli iş arayanlar Almanya’ya yerleşerek kariyerlerini geliştirebilecek ve yeni fırsatlar elde edebileceklerdir.

Almanya’nın Cazip İş Gücü Piyasası Olarak Tanıtımı

Almanya’nın nitelikli işçiler için cazip bir ülke haline gelmesi için sadece yasal reformlar yeterli değildir. Bunun yanı sıra, Alman iş gücü piyasasının dünya çapında tanıtılması da önemlidir. Almanya’nın iş arayanlar için çekici bir yer haline gelmesi ve uluslararası rekabette avantajlı konuma gelmesi için Alman hükümeti daha fazla reklam ve tanıtım çalışmaları yapmayı planlamaktadır.

Aile Birleşimi ve Sığınmacılar İçin İş İmkanları

Yeni yasa, aile birleşimi olanaklarını genişletmeyi hedeflemektedir. Artık Almanya’da çalışanların sadece eş ve çocukları değil, aynı zamanda anne-baba ve kayınvalide gibi akrabalarını da yanlarına alabileceklerdir. Ayrıca, sığınmacılar için de iş imkanları sunulacaktır. Bu kapsamda, mesleki eğitime başlama veya bir işe girme fırsatı sağlanacaktır. Ancak, bu olanak sadece 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya’ya giren sığınmacılar için geçerli olacaktır.

Almanya’da İkinci Nitelikli İşçi Reformu

Bu yeni yasa, Almanya’nın son yıllardaki ikinci nitelikli işçi reformudur. İlk olarak 2020 yılında başlatılan Nitelikli Göç Yasası ile birlikte vize prosedürleri kolaylaştırılmış ve nitelikli çalışanların Almanya’ya çekilmesi için reklamlar yapılmıştır. Ancak, iş gücü açığındaki artış göz önüne alındığında, reformun yetersiz olduğu anlaşılmış ve mevcut koalisyon hükümeti daha kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek yeni bir reform başlatmıştır.

 

Bu yeni kalifiye işçi göçmenlik yasası ile Almanya, iş gücü açığını kapatmayı ve ülkeye daha fazla nitelikli işçi çekmeyi hedeflemektedir. Mavi Kart, puanlı vize, iş arayanlar için yeni fırsatlar ve aile birleşimi gibi unsurlarla Almanya, vasıflı işçiler için cazibe merkezi haline gelmektedir. Bu reformlar, Almanya’nın iş gücü ihtiyaçlarını karşılamasına ve ekonomik büyümeyi desteklemesine yardımcı olacaktır.

Almanya’ya Göç İçin Gerekli Belgeler ve Süreç

Bu bölümde, Almanya’ya kalifiye işçi olarak göç etmek isteyen bir kişinin takip etmesi gereken belgeler ve süreçler hakkında bilgi verilecektir. Aşağıda, Almanya’ya göç sürecinin ayrıntılarına dair maddeler halinde sunulmuş ve tablolaştırılmış bilgiler bulunmaktadır:

   • Pasaport: Geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport gerekmektedir.
   • Diploma ve Transkriptler: İlgili eğitim kurumundan alınan diploma ve transkriptlerin noter tasdikli kopyaları gerekmektedir.
   • İş Deneyimi Belgesi: Çalışılan şirketlerden ve pozisyonlardan alınan iş deneyimi belgeleri gerekmektedir.
   • Referans Mektupları: İşverenler veya öğretim görevlileri tarafından verilen referans mektupları, başvuru sürecinde değerlendirilmek üzere sunulmalıdır.
   • İngilizce veya Almanca Dil Belgeleri: Dil yeterliliğini gösteren sertifikalar (IELTS, TOEFL, Goethe gibi) gerekmektedir.
   • Sağlık Raporu: Alman konsolosluğunun talep ettiği sağlık raporu gerekmektedir.
   • Finansal Belgeler: Başvuru sahibinin mali durumunu gösteren belgeler (banka hesap özetleri, gelir beyanları vb.) sunulmalıdır.
  1. Almanya’da İş Bulma Süreci
   • Almanya’da iş bulmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. İş arama platformları, iş ilanlarına başvurma, profesyonel ağlar ve yerel iş bulma ajansları bu süreçte yardımcı olabilir.
   • İş arama sürecinde, CV ve özgeçmiş hazırlığı önemlidir. Almanya’da kabul gören CV formatına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.
    İş görüşmeleri için hazırlıklı olunmalı ve Alman kültürüne uygun davranışlar sergilenmelidir.
  2. Vize Başvurusu
   Belgelerin Hazırlanması
   • Almanya’ya göç etmek isteyen kişiler, uygun vize türüne başvurmalıdır. Kalifiye işçi olarak göç etmek için “Kalifiye İşçi Vizesi” (Qualified Professional Visa) başvurusu yapılmalıdır.
    • Başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamak önemlidir.
    • Vize başvurusu Almanya’nın ilgili konsolosluğuna veya büyükelçiliğine yapılmaktadır.
    • Vize başvurusu sırasında, ödeme yapılması gereken bir başvuru ücreti bulunmaktadır.
  3. Vize İşlemleri ve Onay Süreci
   • Vize başvurusu incelenir ve gerektiğinde ek belgeler talep edilebilir.
   • Vize başvurusunun onaylanması durumunda, başvuru sahibine “Kalifiye İşçi Vizesi” verilir.
   • Vize süreci ve onay süresi başvurudan başvuruya farklılık gösterebilir. Genellikle birkaç hafta veya ay sürebilir.
  4. Almanya’ya Varış ve İkamet İzni Başvurusu
   • Almanya’ya varıştan sonra, yerel makamlara ikamet izni başvurusu yapılmalıdır.
   • İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler ve süreç, yerel göçmenlik ofisi veya belediyenin göçmenlik dairesi tarafından sağlanan bilgilere göre değişebilir.
   • İkamet izni başvurusu süreci tamamlandığında, başvuru sahibi Almanya’da yasal olarak çalışmaya ve ikamet etmeye hak kazanır.

Aşağıda, gerekli belgelerin ve süreçlerin tablolaştırılmış bir özeti bulunmaktadır:

AdımAçıklama
Belgelerin HazırlanmasıPasaport, diploma ve transkriptler, iş deneyimi belgesi, referans mektupları, dil belgeleri, sağlık raporu, finansal belgeler vb. hazırlanır.
Almanya’da İş Bulma Süreciİş arama platformları, iş ilanlarına başvurma, profesyonel ağlar ve yerel iş bulma ajansları kullanılır.
Vize Başvurusu“Kalifiye İşçi Vizesi” için gerekli belgelerin sunulması ve vize başvurusunun ilgili konsolosluğa veya büyükelçiliğe yapılması.
Vize İşlemleri ve Onay SüreciVize başvurusunun incelenmesi, gerektiğinde ek belgelerin talep edilmesi ve onay süreci.
Almanya’ya Varış ve İkamet İzni BaşvurusuYerel makamlara ikamet izni başvurusunun yapılması ve gerekli belgelerin sunulması.

 

Bu süreçteki detaylar ve gereklilikler kişinin durumuna ve vize türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, Almanya’ya göç etmek isteyen kişilerin, ilgili konsolosluk veya göçmenlik ofisinden güncel
bilgileri ve süreçleri kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, bu süreçte danışmanlık hizmeti almak da faydalı olabilir.

Almanya’nın yeni kalifiye işçi göçmenlik yasası, ülkenin iş gücü açığını kapatmayı ve nitelikli işçilere daha fazla fırsat sunmayı hedeflemektedir. Mavi Kart, puanlı vize, iş arayanlar için yeni fırsatlar ve aile birleşimi gibi unsurlar, Almanya’nın işverenlerin tercih ettiği bir hedef ülke haline gelmesini sağlayacaktır. Bu reformlarla birlikte Almanya, vasıflı işçilerin kendilerini geliştirebileceği, kariyerlerini ilerletebileceği ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde edebileceği bir ortam sunmaktadır. Bu yasa, Almanya’nın uluslararası rekabet gücünü artıracak ve ekonomik büyümeyi destekleyecektir.

Diğer İş Ortaklarımız ;

www.doratercume.com

www.vizelazig.com

www.deutschstube.com

Çevrimiçi çeviri

7/24 – hızlı ve kolay

Kişisel Danışmanlık

Her zaman Yanınızdayız

image

Belgeni Yükle

Kısa sürede çevrilmesini istediğin belgeni sisteme yükle.

image

Fiyat Al

Belgeni yükledikten sonra editör ekibimiz en uygun fiyat teklifini verecektir.

image

Tercümen Hazır

Ödemenizi tamamladıktan sonra işlemler başlatılacak ve belgeniz teslim edilecek.

Anında Teklif Alın  Tercumix İletişim
  Bizi Arayın