İngilizce Noter Onaylı Yeminli Tercüme-Çeviri Hizmeti

İngilizce dili üzerinden akademik, tıbbi, hukuki veya ticari alanlarda yapılan profesyonel tercüme hizmet; İngilizce noter onaylı yeminli tercüme-çeviri hizmeti ismi olarak adlandırılmaktadır. İngilizce diline ait arzulanan tercüme hizmetlerinin sağlanması için gerekli çeviriler tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmakta ve çeviri hizmetlerinin kontrolü yapılmaktadır. Yapılan çevirinin resmi olması ve çevirinin ibraz edildiği kurumlarca onaylanması için yeminli tercümanlar aracılıyla profesyonel olarak hizmet verilir. Tercüme hizmeti, mevcut ihtiyaç ve gerekliliklere göre düzenlenmesi sağlanır ve kaliteli bir hizmet verilmesi amaçlanır.

Hizmetin Tanımı

İngilizce noter onaylı yeminli tercüme-çeviri hizmeti, bir belgenin İngilizce tercümesine olan ihtiyaç çerçevesindeki gereksinimleri gidermeye yönelik bir hizmettir. Bu hizmet, belirli aşamalar dahilinde profesyonel ve noter tasdikli bir çalışmayı ortaya koyar. Hizmet içerisinde İngilizce dilinde yer alan gramer yapısına, yazım kurallarına ve anlatım şekline göre tercüme işlemleri yapılır. Bir diğer yandan İngilizce bir belgenin Türkçeye çevrilmesi hizmeti de İngilizce noter onaylı yeminli tercüme-çeviri hizmeti içerisine girmektedir. Bu hizmet kapsamında çift yönlü bir tercüme hizmeti sunulmuş olur.

Hizmetin Kapsamı

İlgili hizmet kapsamında İngilizce-Türkçe arasında uygulanılan tercüme hizmeti ile beraber çapraz dil tercüme hizmeti olarak adlandırılan İngilizceden diğer dillere çeviri hizmetleri de uygulanmaktadır. Bu hizmetlerin içerisinde resmi bir uygulama olan noter onayı ile mevcut olan yeminli çeviri işlemleri kapsar. Hizmetlerin neticesinde, tercüme edilmesi istenilen belgenin anlatım gücünü yansıtması ve noter onaylı bir tercüme hizmetinin sağlanması, etkin bir tercüme hizmetinin sağlanması adına önem teşkil etmektedir. Verilen hizmet ekseninde kişilerin veya kurumların tercüme nedeniyle zarar görme olasılıkları profesyonel ve noter onaylı çeviri neticesinde sıfıra indirilmektedir. Bahsedilen tüm noktalar, hizmetin kapsamı dahilinde bulunur.

Hizmet Alım Süreci

İngilizce dilinde yapılacak olan tercüme ve çeviri ihtiyaçları, hizmet alım süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Belirtilen ihtiyaçların karşılanması için ilk olarak, alınmak istenilen tercüme hizmetinin içeriği olarak tercüme yapılacak olan belgenin veya metninin gönderilmesi ve gereken çeviri hizmetlerinin süresi ve fiyatlandırılması gibi konular yer alır. Bu konuların tamamlanması ile birlikte İngilizce diline ait tercüme edilmesi gereken belge ve metnin, Türkçe dili ile beraber diğer dillere yönelik istenen dil seviyesine ve niteliğine göre tercüme aşamasına hazır hale getirilir. Bu aşamalar kapsamında;

Tercüme edilmesi gereken dosyanın hacmi
İstenen dilin Türkçeye uygun olarak tercümesi veya çapraz tercüme seçeneğinin belirtilmesi
Tercümesi gereken dosyaya ait diğer verilerin belirtilmesi

gibi noktalar yer almaktadır.

Hizmetin İçeriği

Tercümesi istenilen İngilizce metin ya da belgenin tercüme aşamalarında yanlış anlaşılmalara ve maddi-manevi zararlara uğramamak için anlam bütünlüğüne dikkat edilmesi gerekir. Bu dikkat aşamaları, İngilizce diline uygun bir tercüme veya bir başka dilden İngilizceye çevrilmesi gereken metin ya da belgenin kapsamına göre şekillenir. Tercüme işlemlerinin uygulanmasında, genel hatlar ve detaylar şeklindeki kısımlar bulunmakta ve hizmetin içeriği şeklindeki süreçler tanımlanmaktadır.

Genel Hatlar

İngilizce diline dair tercümesi ve çevirisi edilmesi istenilen belge ya da metinler, belirli yapı ve esaslara yönelik uygulamalar bütünü ile meydana gelir. Bu uygulama faaliyetinde, genel hatlar olarak yer alan tercüme ve çeviri hizmetlerinin içeriği bulunur. İlgili içerikler;

Tercüme yapılacak olan ana dosya metni ya da belgeye ait dilin yapısı
İngilizce dilinin genel yapısı
İngilizce diline uygun gramer çevirisi
İngilizce dili içerisindeki kalıplaşmış ifadeler, deyimler ve diğer kurallar
Tercüme faaliyetlerinin uygulanması süreçleri
Tercüme sonrası kontrol ve esaslar
İstenen formata uygun tercüme ve çeviri dosyasının teslim edilmesi

Şeklindeki içerikler olarak mevcuttur.

Detaylar

Genel hatlara ek olarak detaylar şeklindeki içerik bölümü de bulunmaktadır. Bu bölüm, tercüme ve çeviri işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılması adına detaylı öğeleri içerisinde bulundurmaktadır. Bu öğeler;

Tercüme faaliyetlerini yürütecek uzman kişinin detaylı aşamaları takip etmesi (eski kelimelere dikkat edilmesi, tam karşılığı olan kelime ve kelime gruplarının belirlenmesi işlemleri vb.)
İngilizce dilinde güncel olarak kullanılan ifadelere ve kalıplara dikkat edilerek çeviri ve tercüme işlemlerinin yapılması
Geçmiş dönemleri içeren metinlerin çevirileri esnasında, ilgili dönemlere ait çeşitli araştırma süreçlerinin yapılması (konu bütünlüğünün ortaya çıkarılması ve tam bir çeviri hizmetinin sağlanması adına)

gibi ögeler olarak yer almaktadır.

Hizmetin Niteliği

Tercüme ve çeviri hizmetlerinin kaliteli ve resmi bir şekilde verilmesi, ilgili hizmetlerin istenenilen format ve dil düzeylerine göre tam anlamıyla uygun olarak sağlanması ile ortaya çıkmaktadır. İngilizce noter onaylı yeminli tercüme-çeviri hizmeti bu yönüyle profesyonel bir şekilde uygulamaya koyulmuş ve tamamlanmış uygulamalar ile verilmektedir İlgili uygulamaların gerçekleştirilmesine dair tercüme alanındaki uzman bir kadronun yer alması, ayrıntılı çeviri ve kontrol süreçleri ve farklı açılardan yaklaşımların yer aldığı tercüme faaliyetleri, ilgili hizmetlerin niteliği noktasında yer alan unsurlar olarak bulunmaktadır. Mevcut unsurların İngilizce dilini kapsayan özellikleri olarak;

İstenilen şekil, format ve esaslara uygun olarak İngilizce çeviri hizmetlerinin sağlanması
Farklı bir dilden İngilizce diline yönelik tercüme uygulamalarının belirli aşamalar dahilinde yürütülmesi
İngilizce diline ait olan mevcut farklılıklara yönelik tercüme faaliyetlerinin tamamlanması

Şeklindeki özellikler, hizmetin niteliği konusunda yer alan faktörler olarak varlık göstermektedir.

Hizmetin Sağladığı Avantajlar

İngilizce noter onaylı yeminli tercüme-çeviri hizmeti, belirli aşamalar üzerinden hizmeti alan kişilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar;

İstenilen şekle uygun bir biçimde tercüme hizmetinin alınması
İngilizce dilini kapsayan kaliteli ve profesyonel bir tercüme sürecinin yansıtılması
İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye olmak üzere ilgili geçişlerin uygun olarak sağlandığı çeviri ve tercüme faaliyetlerine erişim sağlama

gibi avantajlardır.

Hizmetler Dahilindeki Diğer Getiriler

İngilizce noter onaylı yeminli tercüme ve çeviri hizmeti, ilgili hizmetler içerisinde diğer getireler olarak çeşitli katkılar ortaya koymaktadır. Bu katkılar;

Detaylı tercüme analizlerinin yer aldığı çeviri ve tercüme belgelerine ulaşım imkânı
Çapraz dil tercüme hizmetleri olarak iki farklı yabancı dil arasındaki tercüme işlemleri
Tam karşılığı olan ifade kalıpları, söz öbekleri ve cümle gruplarının yer aldığı tercüme ve çeviri hizmetlerinin elde edilmesi

gibi katkılar olarak bulunmaktadır. 

Hizmetler Sonucu Elde Edilen Kazanımlar

İngilizce diline yönelik Türkçeden veya bir başka dil üzerinden yapılan tercüme ve çeviri hizmetleri, çeşitli kazanımlar yaratmaktadır. Bu kazanımlar, profesyonel bir çeviri hizmetine ulaşım sağlama temelinde var olan noktaları içerir. İlgili kazanımlar;

Güvenli ve profesyonel bir çeviri ve tercüme hizmetinin alınması
Tercüme edilmiş metinlerin istenen verileri kapsayacak şekilde sade ve anlaşılabilir bir yapıda bulunması
Tercümesi yapılmış olan metinlerin birçok alanı içerecek şekilde (resmi kurum dosyaları, şirket yazışmaları vb. alanlarda) kullanılabilir bir biçimde yer alması

gibi unsurlar olarak yer almakta ve hizmetler sonucu elde edilen kazanımlar kapsamında varlık göstermektedir. 

Kazanımların Değerlendirilmesi

İngilizce diline yönelik verilen tercüme ve çeviri hizmetleri, çeşitli kazanımlar yaratmakla beraber kazanımların değerlendirilmesi noktasında da farklı değerlendirme özellikleri taşımaktadır. Bu özellikler;

Tercüme ve çeviri konusunda genel düzeylerdeki bilgi ve donanımlara sahip olma
İngilizce diline yönelik yapı ve ifadeler bütününe erişim sağlama
Çapraz çeviri gibi iki farklı yabancı dil arasındaki çeviri faaliyetlerine genel olarak aşinalık kazanma

gibi özellikler şeklinde bulunmaktadır. 

Daha pek çok hizmetimizden yararlanmak için firmamıza hemen ulaşabilirsiniz!

0 531 504 36 09 

Diğer İş Ortaklarımız ;

www.doratercume.com

www.vizelazig.com

www.deutschstube.com

 

Çevrimiçi çeviri

7/24 – hızlı ve kolay

Kişisel Danışmanlık

Her zaman Yanınızdayız

image

Belgeni Yükle

Kısa sürede çevrilmesini istediğin belgeni sisteme yükle.

image

Fiyat Al

Belgeni yükledikten sonra editör ekibimiz en uygun fiyat teklifini verecektir.

image

Tercümen Hazır

Ödemenizi tamamladıktan sonra işlemler başlatılacak ve belgeniz teslim edilecek.

Anında Teklif Alın    Tercumix İletişim
    Bizi Arayın