İNGİLİZCE TERCÜME VE İNGİLİZCE ÇEVİRİ

İngilizce tercüme nedir, aşamaları, tipleri, uzmanlık alanları, çeviri teknikleri, ipuçları, yazılım kullanımı, kontrolü ve kariyer fırsatlarını öğrenin.

İngilizce Tercüme Nedir?

İngilizce tercüme, bir metnin veya sözlü ifadenin, İngilizce dilinden başka bir dile ya da başka bir dilden İngilizceye aktarılması sürecidir. Bu süreçte, dil bilimi, kültürel farklılıklar, terminoloji ve bağlam gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Tercümanın, dil bilgisi kurallarına hakim olması ve kaynak metindeki anlamı hedef dile doğru bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olması kritik öneme sahiptir.

Bu tercüme türü, özellikle uluslararası iletişim, ticaret, akademik çalışmalar ve hukuki süreçler gibi alanlarda büyük bir rol oynamaktadır. Örneğin, işletmelerin uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmesi için, pazarlama materyallerinin, kullanım kılavuzlarının ve diğer belgelerin doğru ve etkili bir şekilde çevrilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde akademik çalışmaların, araştırma sonuçlarının ve bilimsel makalelerin doğru tercüme edilmesi, bilgi paylaşımının ve akademik işbirliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.

Tercüme işlemi, yalnızca kelime kelime çeviri yapmakla sınırlı değildir; aynı zamanda metnin anlam bütünlüğünü, tonunu ve amacını da korumak gerekir. Bu nedenle, tercümanların dil becerilerinin yanı sıra, kültürel bilgileri ve metnin bağlamına dair anlayışları da güçlü olmalıdır. Özellikle edebi tercümelerde, yazarın üslubu ve metnin estetik değeri korunmalıdır ki, okuyucu orijinal metindeki sanatsal etkiyi hissedebilsin.

İngilizce tercüme, aynı zamanda farklı alanlarda uzmanlaşmayı gerektirebilir. Örneğin, tıbbi tercüme, hukuki tercüme, teknik tercüme gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış tercümanlar, terminoloji ve alan bilgisi gerektiren metinlerde çok daha etkili sonuçlar üretebilirler. Bu tür uzmanlıklar, tercümanın, çeviri yapılacak alanın dinamiklerine ve terminolojik nüanslarına hakim olmasını gerektirir.

Özetlemek gerekirse, İngilizce tercüme, profesyonel beceriler, bilgi birikimi ve kültürel farkındalık gerektiren karmaşık bir süreçtir. Karmaşık yapısı ve içermesi gereken detaylar nedeniyle, başarılı bir tercüme, deneyimli ve yetkin tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. İngilizce tercümenin geniş kullanım alanları ve önemi düşünüldüğünde, bu alanda uzmanlaşmanın ve kaliteli çeviriler sunmanın, uluslararası ilişkilerde ve bilgi paylaşımında kritik rol oynadığı açıkça görülmektedir.

Tercüme Aşamaları

Tercüme, yani çeviri, kaynak dilde bulunulan metnin hedef dile doğru bir şekilde aktarılması sürecidir. Bu süreç, birden fazla aşamadan geçer ve her bir aşama, metnin doğru, anlamlı ve tutarlı bir şekilde çevrilmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. İlk adım, kaynak metni dikkatlice okumak ve anlamaktır; bu sayede çevirmen, metnin ana fikrini kavramış olur ve çevrilecek anlamı doğru bir şekilde aktarabilir.

Bir diğer önemli aşama olan ön araştırma aşamasında, çevirmen metinde geçen terimleri ve kavramları tam olarak anlamak için ilgili kaynakları tarar. Bu, özellikle teknik veya uzmanlık gerektiren metinlerde oldukça önemlidir, çünkü yanlış bir tercüme, büyük yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Çevirmen bu süreçte kelime seçimine de karar verir, böylece metnin anlam bütünlüğü bozulmadan hedef dile aktarılabilir.

Tercüme işleminin en önemli aşamalarından biri, çeviriyi yapmaktır. Çevirmen, kaynak metni dikkatlice okuyup anlamış ve gerekli tüm araştırmaları yapmış olduğu için bu aşamada hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilir. Ancak, bu aşamada da dikkat ve özen gereklidir; her kelimenin, ibarenin ve deyimin doğru bir şekilde çevrilmesi şarttır.

Çevirinin ardından gelen düzenleme aşaması, yapılan çevirinin gözden geçirilmesini ve varsa hatalarının düzeltilmesini kapsar. Bu süreçte metnin tutarlığı ve akıcılığı kontrol edilir. Özellikle uzun cümlelerde anlam kaymaları ve dilbilgisi hataları olabilir, bu nedenle bu aşama çevirinin kalitesini belirleyen en kritik noktalardan biridir.

Son aşama, redaksiyon ve son kontrollerdir. Bu aşamada, metin bir kez daha dikkatlice incelenir ve nihai düzenlemeler yapılır. Bu, metnin hedef dilde tamamen anlaşılırlığını ve okunabilirliğini sağlar. Tercüme tamamlandığında, çevirmen metni teslim eder ve böylece tercüme süreci sona erer. Her bir aşamanın dikkatlice yerine getirilmesi, çevirinin kaliteli ve güvenilir olmasını sağlar.

Tercüme Tipleri

Tercüme işlemi, dilden dile anlam geçişini sağlamak için uzmanlık gerektiren bir süreçtir ve farklı tipleri vardır. Her bir tercüme tipi belirli bir amaca hizmet eder ve bu tiplerin doğru bir şekilde kullanılması, kaliteli ve anlamlı bir çeviri elde etmek için son derece önemlidir.

Bunların başında yazılı tercüme gelir. Yazılı tercüme, sözlü metinlerin, belgelerin, kitapların, makalelerin ya da her tür yazılı içeriğin bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Yazılı tercümede, metnin orijinal anlamına sadık kalmak ve doğru terminoloji kullanmak çok önemlidir.

Sözlü tercüme ise bir kişinin konuşmasını eş zamanlı ya da ardıl olarak başka bir dile aktarma işlemidir. Sözlü tercümenin kendi içinde ardıl tercüme ve simültane tercüme gibi alt dalları vardır. Ardıl tercümede, konuşmacı belirli aralıklarla durur ve tercüman bu sırada çeviriyi yapar. Simültane tercümede ise çeviri konuşma ile aynı anda gerçekleşir.

Belli bir uzmanlık alanına sahip tercümeler, adından da anlaşılacağı üzere, belirli bir sektöre ya da spesifik bir alana yönelik yapılan çevirilerdir. Örneğin, tıbbi tercümeler, hukukî tercümeler, teknik tercümeler gibi belirli bir terminoloji ve bilgi birikimi gerektiren tercüme türleri bulunmaktadır.

Bilimsel tercümeler ise akademik ve bilimsel çalışmaların, makalelerin, araştırma raporlarının çevrilmesinde kullanılır ve bu tür çevirilerde yalnızca dil bilgisi değil, aynı zamanda bilimsel bilgi ve kavramlara da hakimiyet önemlidir. Bu nedenle, bilimsel tercümeler uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Uzmanlık Alanları

İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri yaparken uzmanlık alanları, tercümanın yetkinliğini ve eser kalitesini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alır. Bir tercümanın sahip olduğu uzmanlık alanları, çevirinin doğruluğu ve akıcılığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle hukuki, tıbbi, teknik ve edebi çeviriler gibi özel bilgi gerektiren alanlarda uzmanlaşmış tercümanlar, metinlerin amacına uygun, hatasız ve anlaşılır bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Hukuki çevirilerde uzmanlaşmış tercümanlar, hukuk terimleri ve çeşitli kanuni kavramlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır. Bu tür çevirilerde yapılan küçük bir hata dahi, özellikle mahkeme belgelerinde veya sözleşmelerde, ciddi sonuçlara yol açabilir. Hukuki terminolojiyi doğru bir şekilde kullanarak, tercümanın söz konusu belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde çevirmesi gerekmektedir.

Tıbbi çeviriler ise, hastane raporları, ilaç prospektüsleri, tıbbi makaleler ve hasta talimatları gibi hayati öneme sahip belgeleri içerir. Tıbbi terminolojiyi ve ilgili prosedürleri doğru bir şekilde anlayabilen tercümanlar, metinlerdeki bilgileri yanlışsız ve anlaşılır biçimde aktarmalıdır. Yanlış bir tıbbi çeviri hasta sağlığını tehlikeye atabileceğinden, bu alanda çalışan tercümanların son derece dikkatli olmaları gerekmektedir.

Teknik çeviriler, mühendislik dokümanları, kullanım kılavuzları, teknik spesifikasyonlar ve bilimsel makaleler gibi metinlerin çevrilmesini kapsar. Teknik tercümanlar, belirli bir mühendislik dalında veya bilimsel alanda uzman olmalıdır. Teknik dil ve terminolojiyi anlayarak, doğru ve net çeviriler yapabilmeleri büyük önem taşır.

Edebi çeviriler ise, şiirler, romanlar, hikayeler ve diğer edebiyat eserlerinin çevrilmesini içerir. Edebi tercümanların, hem kaynak hem de hedef dilde güçlü bir dil bilgisi ve üslup bilgisine sahip olmaları gerekir. Bir edebi eserin ruhunu ve anlamını koruyarak, onu hedef dile özgü bir şekilde yeniden yaratma yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Çeviri Teknikleri

Çeviri dünyasında, farklı türlerdeki metinleri doğru ve etkili bir şekilde çevirebilmek için çeşitli çeviri teknikleri kullanılır. Bu teknikler, hem bireylerin hem de şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çevirilerin üretilmesine yardımcı olur.

Birinci teknik, düz çeviri olarak bilinir ve metnin kaynağına sadık kalınarak bire bir çeviri yapılmasını içerir. Özellikle teknik dokümanlar ve hukuk metinleri gibi, anlamın hiç bozulmadan korunması gereken metinler için tercih edilir.

İkinci teknik, yorumlayıcı çeviri olarak adlandırılır ve metinlerin daha doğal ve akıcı olması için çevirmenin kendi yorumunu katmasını içerir. Bu teknik, edebi eserler ve pazarlama materyalleri gibi okuyucunun ilgisini çekmeyi hedefleyen metinler için idealdir.

Çevirmenlerin sıklıkla faydalandığı bir diğer teknik ise serbest çeviridir. Bu teknikte, çevirmen metnin genel anlamını koruyarak özgün cümle yapıları kullanabilir. Özellikle reklam metinleri ve kreatif içerikler için uygundur, çünkü kreatif bir bakış açısı gerektirir.

Son olarak, makine çeviri günümüzde hızla popülerleşmektedir. Yapay zeka destekli çeviri yazılımları, büyük miktarda metni hızlı bir şekilde çevirebilme kapasitesine sahiptir. Ancak, bu tip çeviriler genellikle insan tarafından gözden geçirilir ve düzeltilir, zira bağlam ve kültürel nüanslar çoğunlukla tam anlamıyla aktarılmaz.

Doğru Tercüme İçin İpuçları

İngilizce tercüme yaparken, başarılı bir iş çıkarmanın en önemli unsurlarından biri dikkatli ve özenli çalışmaktır. Tercüme süreci hem sabır ve disiplin gerektiren bir iş olup hem de dil becerilerinizin üst düzeyde olmasını zorunlu kılar. Doğru tercüme için en önemli ipuçlarından biri, kaynak metni tamamen anlamaktır; yalnızca kelimeleri çevirmek değil, aslında tüm metnin amacını ve bağlamını doğru bir şekilde aktarmak esastır. Bu nedenle, her tercümanın sağlam bir dil bilgisine sahip olması ve kültürel farkındalığı yüksek seviyede tutması kritik bir öneme sahiptir.

Kaynak metni anlamanın ötesinde, etkili bir İngilizce tercüme yapabilmek için, her iki dilin de inceliklerine hakim olmanız gerekir. Dil bilgisi kuralları, deyimler ve hatta argo ifadeler gibi unsurların her biri tercümenin kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, her iki dile dair güncel bilgileri sürekli olarak takip etmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz.

Tercüme işlerinizde kullanacağınız araçların ve dijital yardımların da önemi büyüktür. Tercüme yazılımları ve doğru kelime seçimleri için sözlükler başvurulacak temel kaynaklar olsa da, bu araçların kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. Bilgisayar destekli çeviri araçları, çoğu zaman size hız kazandıracak ve hatalardan kurtaracak olsa da, son kontrollerinizi dikkatlice yapmak ve manuel düzeltmelerde bulunmak her zaman gereklidir.

İngilizce tercümede başarıyı getiren bir diğer önemli unsur ise dil ve uzmanlık alanınızdaki sürekli eğitim dir. Tercüme sektöründe birçok farklı alan bulunmaktadır ve her alanın kendine has terminolojisi ve kuralları vardır. Örneğin, teknik bir metni çevirirken alanın teknik terimlerine hakim olmanız gerektiği gibi, edebi bir metnin tercümesinde de edebi yetkinliğinizi ortaya koymanız gerekebilir.

Son olarak, çevirinizin doğruluğunu ve akıcılığını kontrol etmek için geri bildirim almak oldukça faydalıdır. Tercüme sürecinin sonunda başka bir uzmanın gözden geçirmesi veya üzerinde çalışılan metnin anadili olan bir kişi tarafından kontrol edilmesi hem hata oranını azaltır hem de kaliteyi artırır. Bu şekilde yapılan çift yönlü kontroller, tercüme edilen metnin eksiksiz ve anlaşılır olmasını sağlarken, aynı zamanda tercüman olarak size değerli geri bildirimler sunar.

Tercüme Yazılımı Kullanımı

Günümüz dünyasında, yabancı diller arasındaki iletişimi etkin bir şekilde sağlamak için tercüme yazılımı kullanımı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yazılımlar, yazılı materyallerin hızla ve doğru bir şekilde çevrilmesine olanak tanır, bu da özellikle iş dünyasında ve uluslararası ilişkilerde büyük bir avantaj sağlar.

Tercüme yazılımları, farklı dil çiftleri arasında metinleri çevirmek için çeşitli teknolojileri kullanır. Bu yazılımlar, genellikle gelişmiş dil işleme algoritmaları ve büyük veri kümeleri sayesinde oldukça doğru sonuçlar üretebilir. Bununla birlikte, insan tercümanların gözden geçirmesi ve düzeltmesi her zaman gereklidir çünkü dilbilgisi hataları ve kültürel bağlam eksiklikleri yazılımların tamamen ortadan kaldıramadığı zorluklar arasında yer alır.

Çoğu tercüme yazılımı, kullanıcı dostu arayüzleri ve çok çeşitli dosya formatlarını desteklemeleriyle bilinir. Örneğin, metin belgeleri, web sayfaları ve hatta e-postalar gibi farklı formatlardaki içerikleri kolayca çevirebilirler. Ayrıca, bazı yazılımlar, kullanıcıların belirli bir sektör veya kullanım alanı için özelleştirilmiş tercümeler oluşturmasına olanak tanır, bu da uzmanlık gerektiren tercümeler için büyük bir avantaj sağlar.

Tercüme yazılımı kullanımı aynı zamanda zamandan da büyük tasarruf sağlar. Manuel çevirilerle kıyaslandığında, bilgisayar destekli tercümeler çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Bu durum, özellikle acil çeviri ihtiyaçları olan kişiler ve kuruluşlar için oldukça yararlıdır. Ayrıca, bu yazılımlar genellikle devam eden projeler üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştıran bulut tabanlı hizmetler sunarlar.

Sonuç olarak, tercüme yazılımı kullanımı, dil engellerini aşmada ve küresel iletişimi güçlendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Doğru yazılımın seçimi ve uygun kullanım teknikleri ile, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha verimli ve etkili iletişim kurulabilir. Bu nedenle, tercüme işlemlerinde teknolojinin getirdiği avantajlar dikkate alınmalı ve en iyi sonuçlar elde etmek için sürekli olarak güncellenen yazılımlar tercih edilmelidir.

Tercümelerin Kontrolü

Bir belgenin ya da metnin hedef dile çevrildikten sonra, çevrilen metnin orijinal metne sadık kalıp kalmadığını kontrol etmek çok önemlidir ve bu süreç olarak adlandırılır. Tercümelerin kontrolü, çevirinin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak adına çeşitli teknikler ve yöntemler kullanarak yapılır.

Tercümenin kalitesini artırmak ve hataları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunmaktadır. Öncelikle, her iki dilde de mükemmel derecede bilgili olan bir editör ya da ikinci bir tercüman tarafından gözden geçirilmeli ve metnin dil bilgisi, sözdizimi ve anlamsal bütünlüğü kontrol edilmelidir. Bu, çevirinin daha anlaşılır ve profesyonel bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur.

Kontrol süreci sırasında, çeviride eksik cümleler, yanlış anlamalar ve kültürel uyumsuzluklar gibi sorunlar tespit edilmelidir. Bu tür sorunlar, hem metnin anlamını kaybetmesine hem de hedef kitle tarafından yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Dolayısıyla, metin üzerinde yapılan kontrol işlemleri yalnızca dil bilgisi hatalarını değil, aynı zamanda içeriğin doğru ve tutarlı olup olmadığını da gözden geçirmelidir.

Teknik terimler ve özel jargonlar içeren belgeler için, terminoloji veri tabanları ve sözlükler kullanılarak çevirinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Böylece, belirli bir sektörde ya da uzmanlık alanında kullanılan ifadelerin doğru karşılıklarının kullanıldığından emin olunabilir. Bu, özellikle medikal, hukuki ve teknik tercümeler için hayati önem taşır.

Son olarak, çeviri yazılımı ve bilgisayarla desteklenen çeviri (CAT) araçları kullanılarak yapılan çevirilerin de dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamak önemlidir. Bu tür yazılımların sağladığı kolaylıklar göz önünde bulundurulmalı, ancak insan faktörünün önemi asla göz ardı edilmemelidir. İnsan gözünden kaçabilecek hatalar, bu yazılımlar yardımıyla büyük ölçüde tespit edilebilir, ancak nihai kontrol daima deneyimli bir tercüman tarafından yapılmalıdır.

Tercüme Sektöründe Kariyer

Tercüme sektörü, globalleşen dünyada giderek önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Küresel çapta artan iletişim, ticaret ve kültürel değişimlerle birlikte, profesyonel tercümanlara duyulan ihtiyaç da kaçınılmaz olarak artmıştır. Bu sebeple dil yeteneklerine sahip insanlar için tercüme sektörü, cazip bir kariyer fırsatı sunmaktadır.

Özellikle İngilizce gibi yaygın kullanılan dillerde uzmanlaşmak, tercümanlar için büyük bir avantaj sağlar. İngilizce tercümanları, akademik metinlerden teknik dökümanlara, ticari yazışmalardan edebi eserler gibi pek çok farklı alanda hizmet verebilirler. Bu da onların geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlar ve iş bulma olasılıklarını artırır.

Başarılı bir tercüme kariyeri için akademik temel oldukça önemlidir. Dil bilimleri, filoloji veya tercümanlık gibi bölümlerden mezun olmak, tercüman adaylarına sağlam bir altyapı sunar. Bunun yanı sıra, hedef dile ve kültüre hakim olmanın yanı sıra, terminoloji ve çeviri teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak da gereklidir.

Bu alanda kariyer yapmak isteyenler için bir diğer önemli konu ise sertifikasyon programlarıdır. Özellikle uluslararası geçerliliği olan sertifikalar, tercümanların yetkinliklerini kanıtlamalarına yardımcı olur. Ayrıca sertifikalı tercümanlar, müşteri ve işverenler tarafından daha fazla tercih edilirler.

Son olarak, tercüme sektöründe kariyer yapmayı planlayanlar için tecrübe kazanmak, iş bulma sürecinde büyük avantaj sağlar. Staj imkanları, freelance projeler ve gönüllü tercüme çalışmaları gibi yollarla tecrübe kazanmak, tercümanların portföylerini geliştirir ve iş bulma sürecini hızlandırır. Bu sayede sektörde daha hızlı yükselme ve daha iyi pozisyonlarda çalışma fırsatı elde edilir.

Yazılı ve Sözlü Tercüme Farkları

Yazılı tercüme ve sözlü tercüme, hem amaçları hem de uygulama yöntemleri açısından belirgin farklılıklara sahiptir. Yazılı tercüme, adından da anlaşılacağı üzere, bir metnin bir dilden başka bir dile yazılı olarak çevrilmesi sürecidir. Bu tür tercümeler genellikle hukuk, tıp, edebiyat ve akademik alanlarda kullanılır. Yazılı tercümede çevirmen, metni detaylı bir şekilde analiz eder, kaynak ve hedef diller arasındaki gramatikal ve stilistik farkları göz önünde bulundurur ve zamanı verimli kullanarak doğru ve etkili bir çeviri ortaya koyar.

Öte yandan, sözlü tercüme daha çok anlık ve dinamik bir süreç olup, çevirmenin iki dili eş zamanlı olarak mükemmel bir şekilde kullanabilmesini gerektirir. Sözlü tercüme, konferanslar, toplantılar, mahkemeler ve hastane randevuları gibi anlık iletişim gerektiren ortamlarda sıklıkla tercih edilir. Bu tür tercümede çevirmenin, aktif dinleme becerilerine sahip olması ve konuşmacının söylediklerini anında çevirmesi gerekir. Bu nedenle, sözlü tercüme genellikle yüksek düzeyde zihin jimnastiği ve hızlı düşünme yeteneği gerektirir.

Yazılı tercüme ile sözlü tercüme arasındaki farklar sadece süreç ve uygulama açısından değil, aynı zamanda beceri ve yetenekler açısından da büyük farklılıklar gösterir. Yazılı tercümanlar, uzun cümleleri ve karmaşık metinleri parçalarına ayırarak ve üzerinde çalışarak en doğru çeviriyi yapmak için zaman kazanırlar. Ayrıca, yazılı tercüme, metnin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak amacıyla tekrar kontrol edilme imkanı sunar. Bu, özellikle teknik veya hukuki metinlerde doğrulama yapılmasını sağlar.

Diğer yandan, sözlü tercümanlar, mükemmel bir dikkate, hızlı düşünme yeteneğine ve anında çeviri yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Onlar, konuşmacının mesajını tam ve doğru bir şekilde hedef dile aktarmalıdırlar. Sözlü tercümede hata yapma lüksü pek yoktur, çünkü çeviri anında yapıldığından geri dönüp düzeltme imkanı yoktur. Bu nedenle, sözlü tercümanlar genellikle eğitimli uzmanlardır ve hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneğine sahiptirler.

Sonuç olarak, yazılı ve sözlü tercüme, çevirmenler için farklı beceri ve yetenekler gerektiren iki ayrı disiplindir. Her iki tercüme türü de iletişimdeki dil bariyerlerini aşmak için hayati öneme sahiptir ve her biri kendi içinde uzmanlık ve detaylı bilgi gerektirir. Bu nedenle, bir tercümanın hem yazılı hem de sözlü tercümeyi başarabildiği durumlarda, bu kişi iki dil arasında köprü kurmada kilit bir rol oynar ve doğru iletişimi sağlamada önemli bir katkı sunar.

Whatsapp ile iletşime geçme için lütfen tıklayınız.

Diğer İş Ortaklarımız ;

www.tercumix.com

www.vizelazig.com

Çevrimiçi çeviri

7/24 – hızlı ve kolay

Kişisel Danışmanlık

Her zaman Yanınızdayız

image

Belgeni Yükle

Kısa sürede çevrilmesini istediğin belgeni sisteme yükle.

image

Fiyat Al

Belgeni yükledikten sonra editör ekibimiz en uygun fiyat teklifini verecektir.

image

Tercümen Hazır

Ödemenizi tamamladıktan sonra işlemler başlatılacak ve belgeniz teslim edilecek.

Anında Teklif Alın    Tercumix İletişim
    Bizi Arayın