Üniversiteden E- Devlet Onaylı Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası

$0.00

Kategoriler:

Açıklama

Üniversiteden E- Devlet Onaylı Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası

aktörler, aktris, alıştırma içeren Ücretsiz stok fotoğraf

Yaratıcı drama eğitimi sertifikası eğitimi bir gruptaki bireylerin yaşantılarındaki deneyimlerin doğaçlama gibi tekniklerle canlandırılması olarak tanımlanabilir. Yapılan bu doğaçlama canlandırmalarla birey iç dünyasını dışa yansıtır. Eğitim; yaratıcı drama örnekleri, yaratıcı drama tekniği, yaratıcı drama aşamaları, ses, nefes egzersizleri, doğaçlama, iletişim becerileri ve hareket gibi yaratıcı drama eğitiminin temel konularını içermektedir.

Üniversiteden E-Devlet Onaylı Yaratıcı drama sertifikası kurslarına katılım için bir ön koşul bulunmamaktadır. Alanda hizmet vermek isteyenlerin yaratıcı drama sertifikası eğitiminden geçerek sertifika alması gerekir. Yaratıcı drama sertifikası olanlar eğitim ve danışmanlık merkezleri, sosyal hizmetler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren merkezleri, organizasyon şirketleri ve özel okul öncesi gibi çeşitli kurumlarda hizmet verebilmektedir.

Yaratıcı Drama Kursu MEB Onaylı Uzaktan Eğitim

Yaratıcı drama kursu MEB onaylı uzaktan eğitim programı ile yaratıcı drama yöntemlerini kullanmaya yönelik eğitim verilmektedir. Bu eğitime katılan bireyler eğitimin sonunda sanatsal ve bilimsel alanlarda kendini geliştirmiş birer yaratıcı drama eğitmeni olurlar. MEB ve üniversite onaylı yaratıcı drama eğitimleriyle yaratıcı drama eğitimi sertifikası alınarak drama eğitmeni veya eğitmen yardımcısı olunabilmektedir.

Yaratıcı drama sertifikası eğitimi MEB onaylı uzaktan eğitim programları veya üniversite onaylı uzaktan eğitim programları ile alınabilmektedir. MEB onaylı yaratıcı drama sertifikası ile üniversite onaylı yaratıcı drama sertifikası arasına bir fark bulunmamaktadır. Bu sertifikalarla MEB ve özel kurumlarda eğitim verilebilmektedir. Sertifika eğitimi MEB veya üniversite onaylı sertifika veren kurumlardan alınmalıdır.

320 saatlik MEB Onaylı ‘Yaratıcı Drama’ Eğitim Sertifikası

MEB onaylı 320 saatlik yaratıcı drama eğitim sertifikası eğitiminde kursiyerlere soyut ve teorik kavramların anlaşılması soyutlaştırılmasını öğretmek amaçlanmaktadır. Eğitim sırasında yaratıcılık ve estetik bilinç gelişimini sağlamak ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek konularında eğitim verilmektedir. Bunlara sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirmek ve iletişim becerileri geliştirme eğitimleri de dahildir.

Yaratıcı drama eğitimi sertifikası ile katılımcılar kendini tanıma, empati kurmayı sağlama, problem çözme becerilerini geliştirme, dinleme ve dil becerisini geliştirme, sanat anlayışı ve hayal gücünü geliştirmek gibi konularda eğitim alırlar. Ayrıca gözlem yeteneğini geliştirme, olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, grup planlaması, grupla kara verme ve yeni çözümler üretme yeteneği eğitimleriyle çeşitli beceriler kazandırılmaktadır.

Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitiminin İçeriği

Üniversiteden E-Devlet Onaylı Yaratıcı drama eğitimi sertifikası eğitiminde ısınma ve rahatlama çalışmaları, oyun, doğaçlama ve oluşum yöntemleri eğitimi verilmektedir. Sertifika eğitim içeriğinde yaratıcı drama kavramları, yaratıcı drama kuramsal kavram, dramatik oyun, eylem, mitos, oyun, yaratıcı dramada oyun kavramı, oyunçeşitleri, dramanın tarihçesi, Peter Slade yaklaşımı, Dorothy Heathcote konuları yer almaktadır.

Sertifika eğitimi içeriği, yaratıcı dramanın Türkiye tarihçesi, yaratıcı dramada kullanılan teknikler, yaratıcı drama ve öğrenme, yaratıcı drama öğrenme ve öğretme, yaratıcı drama eğitimi programı geliştirme süreci yaratıcı dramada bilişsel kazanımlar, yaratıcı drama liderinin özellikleri, yaratıcı drama ders planı ve yaratıcı drama atölye çalışmaları 1-25 konuları ile tamamlanmaktadır.

Drama Eğitmenlik Sertifika Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

Sertifika eğitimi alan kişiler, yaratıcı drama eğitimi sertifikası aracılığı ile dramanın kavramlarını, boyutlarını, ögelerini, yeni programlar geliştirmedeki etkilerini, çocuk oyunlarındaki kavram becerilerinin nasıl aktarılacağını, mesleki yeterlilik alanlarını ve becerilerini, derslerde nasıl yöntemler kullanılacağını ve eğitim, sanat ve diğer alanlarla ilişkilerini, empati becerisi kazanma ve geliştirme yöntemlerini öğrenirler.

Yaratıcı drama sertifika programı ile bireyler ayrıca eleştirel düşünceyi geliştirme, takım çalışmasına ayak uydurma, sosyal ortama katkı sağlama, kişisel ve zihinsel gelişim yöntemleri, yaratıcı düşünme, estetik, kendini tanıma, problemleri tespit etme ve çözüm üretme, hayal gücünün geliştirilmesi, işitsel becerilerin gelişimi, liderlik becerileri gibi konularını öğrenirler.

Yaratıcı Drama Eğitimini Kimler Alabilir?

açık, adam, aktör içeren Ücretsiz stok fotoğraf

Okula yeni başlayan çocukların gelişiminde drama eğitimi önemli rol oynadığından yaratıcı drama eğitimi 4+4+4 MEB eğitim sisteminde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle resmi ve özel eğitim kurumlarında yaratıcı drama eğitmeni ihtiyacı giderek artmaktadır. Bir eğitim yöntemi olan yaratıcı drama ile eğitimciler çocuk ve yetişkinlerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yaratıcı drama eğitimi sertifikası eğitimini psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları alabilmektedir. Ayrıca özel eğitimciler, okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimcileri, ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler, bu bölümlerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri, veliler ve dramaya ilgi duyan her birey eğitim alabilmektedir.

Drama Eğitmenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

Drama eğitmenliği sertifikası almak için üniversite işbirliği ile hazırlanan Yaratıcı drama eğitimi sertifikası programlarından birinden eğitim almak gerekmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile verildiğinden her yerden eğitime dahi olmak mümkündür. Bu eğitim programlarından birine kayıt yapıldıktan sonra kullanıcılara e mail veya sms yolu ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri iletilmektedir.

Bu bilgilerle online eğitim platformuna giriş yapılmaktadır. Ders videoları, dokümanları bu platform üzerinden kursiyerlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca sınavlar da uzaktan eğitim yöntemi ile yine bu platformda gerçekleşmektedir. Katılımcılar eğitim istedikleri saatte derslere girebilmektedir. Ancak eğitim süresi dolmadan bir gün önce sisteme yüklenmiş olan online sınava girmiş olmak gerekmektedir.

Yaratıcı Drama Eğitmeni Nerelerde Çalışabilir?

Üniversiteden e devlet onaylı yaratıcı drama eğitimi sertifikası ile katılımcılar kendi drama merkezlerini açabilmektedirler. Yaratıcı drama alnında kendini geliştirmeyi başaran kişiler il ve ilçe eğitim müdürlükleri ile ilkokullarda egzersiz açabilme hakkında sahip olmaktadır. Drama eğitmenleri drama derslerine öğrenmen olarak katılabilmektedirler. Kolejlerde, anaokullarında, sosyal kulüplerde, kreşlerde eğitimci olarak çalışabilmektedirler.

Yaratıcı drama eğitmenleri okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimci olarak çalışabilmektedirler. Tiyatrolarda, organizasyonlarda ve belediyelerin eğitim alanındaki faaliyetlerde drama eğitmeni olarak görev alabilmektedirler. Bunların yanında üniversitelerde drama eğitmeni olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca eğitim danışmanlık firmalarında eğitimci olarak görev alabilmektedirler.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Pek çok kurum tarafından üniversite işbirliği ile yaratıcı drama programları hazırlanmaktadır. Bu programlara başvuru yapan bireylerin sertifika alabilmek eğitim sürecinden sonra girecekleri yeterlilik sınavından minimum 50 puan alması gerekmektedir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki sınava kadar beklemesi gerekmektedir.

Sınavın kaç kez tekrarlanacağına ve hangi tarihlerde yapılacağına programı hazırlayan kurum karar vermektedir. Yaratıcı drama eğitimi sertifikası eğitim süresi 30 gündür. 30 günlük eğitim sürecinde katılımcıların tüm derslere girmesi gerekmektedir. Derslerin ardından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar e devlet onaylı sertifika almaya hak kazanır. Sertifika katılımcıların adresine teslim edilir.

 

 

Tercumix İletişim
Bizi Arayın